Enduris B.V.

Enduris is de netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland. Enduris zorgt voor de het onderhoud en aanleg van de Zeeuwse gas- en elektriciteitsnetten.

Sinds 4 januari 2016 is de naam van Delta Netwerkbedrijf B.V. veranderd in Enduris B.V. De naamsverandering moest er komen omdat de naam van een netbeheerder niet mag lijken op die van een energieleverancier. Met het wijzigen van de naam naar Enduris is het verschil tussen netbeheerder (Enduris) en energieleverancier (Delta Energie) duidelijker.

Verzorgingsgebied

Enduris werkgebied
Website www.enduris.nl
Bezoekadres Stationspark 28, 4462 DZ, Goes
Anthony Fokkerstraat 8, 4462 ET, Goes
Postadres Postbus 399, 4460 AT, Goes
Telefoon 0113 – 74 11 00
Email info@enduris.nl