Na het vergelijken van de verschillende energieleveranciers via IMA promo, is de kans groot dat je al flink gaat besparen op de energiekosten. Maar naast het veranderen van energieleverancier valt er nog veel te winnen op de kosten welke voortkomen uit je verbruik.

Met de groeiende nood aan hernieuwbare energie, en een steeds schaarser wordende ruimte op land, kijkt de regering richting de zee. Staats¬secretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de Noordzee voorzien van drijvende eilanden met zonnepanelen.