Kerntaken netbeheerders

Om keuzevrijheid mogelijk te maken zijn activiteiten op de vrije energiemarkt (het produceren, verhandelen en leveren van energie) en het beheer van de energienetten van elkaar gescheiden. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij beheren de fysieke netinfrastructuur en zij faciliteren het functioneren van de markt.

Op www.eancodeboek.nl kan je met je adresgegevens opzoeken wie je netbeheerder is.

Netbeheerders in Nederland:

Bron: Netbeheernederland.nl