Met de groeiende nood aan hernieuwbare energie, en een steeds schaarser wordende ruimte op land, kijkt de regering richting de zee. Staats¬secretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de Noordzee voorzien van drijvende eilanden met zonnepanelen.